Termeni și Condiții pentru PORTA BRAND B&M SRL

1. Protejarea Datelor cu Caracter Personal:

Respectăm dispozițiile legale privind protecția datelor cu caracter personal și implementăm măsuri tehnice și organizatorice pentru protejarea operațiunilor legate de datele cu caracter personal, prevenind prelucrările neautorizate sau ilegale, precum și pierderile sau distrugerile accidentale sau ilegale.

2. Prelucrarea Datelor cu Caracter Personal:

Prelucrăm numele și prenumele dumneavoastră, domiciliul și codul numeric personal incluse în contractul/factura încheiat/a cu noi, în scopurile următoare:

  • Executarea contractului încheiat cu dumneavoastră, inclusiv realizarea serviciilor efectuate de noi la cererea dvs. (servicii de transport și montaj usi).
  • Îndeplinirea obligațiilor fiscale legate de încasarea prețului produselor și serviciilor conform facturilor.
  • Îndeplinirea obligațiilor contractuale stabilite de părți.
  • Îndeplinirea obligației noastre legale în materie de contabilitate-fiscalitate de ținere a evidenței contractelor și facturilor încheiate cu partenerii noștri (clienți și furnizori).

Aceste date vor fi păstrate pe durata ținerii evidențelor contabile conform Legii contabilității și Codului fiscal.

Prelucrăm numărul dumneavoastră de telefon și adresa dumneavoastră de e-mail, în scopul comunicării cu dumneavoastră. Aceste date vor fi păstrate pe durata executării contractului dintre dvs. și societatea noastră.

3. Utilizarea Datelor cu Caracter Personal:

  • Nu utilizăm datele cu caracter personal pentru prelucrare automatizată și nici pentru realizarea de profile.
  • Nu luăm niciodată decizii automate cu privire la dumneavoastră.
  • Utilizăm mijloace tehnice pentru stocarea datelor în condiții de securitate.
  • Nu prelucrăm date în scopuri secundare incompatibile cu scopurile pentru care le-am colectat.

4. Confidențialitate și Secretele Profesionale:

Respectăm și asigurăm în mod strict secretul profesional. Nu folosim datele decât pentru realizarea intereselor dumneavoastră sau îndeplinirea obligațiilor legale și contractuale.

5. Revizuirea Anuală a Datelor:

Revizuim în fiecare an datele colectate, analizând în ce măsură păstrarea lor este necesară pentru scopurile menționate, interesele dumneavoastră legitime sau îndeplinirea obligațiilor noastre legale și contractuale. Datele care nu mai sunt necesare vor fi șterse.

6. Drepturile Utilizatorilor:

Beneficiați de dreptul de acces, intervenție, rectificare și portare cu privire la datele pe care ni le furnizați, să limitați prelucrarea realizată de noi și chiar să solicitați ștergerea datelor. Menționăm că intervenția asupra datelor pe care ni le-ați furnizat poate fi de natură să împiedice executarea contractului încheiat între dumneavoastră și societatea noastră. În acest caz, societatea noastră este exonerată de răspundere. Vă rugăm să ne aduceți la cunoștință solicitările dumneavoastră, în orice modalitate care este asigurătoare cu privire la identitatea solicitantului și îndreptățirea lui. Vă vom răspunde neîntârziat. Dacă sunteți nemulțumit, aveți posibilitatea să vă adresați ANSPDCP.

7. Consimțământ:

Am luat cunoștință și am înțeles pe deplin informarea. Prin continuarea utilizării site-ului sau a serviciilor noastre, confirmați acceptarea acestor termeni și condiții.